شبکه‌های اجتماعی

ماشین‌سازی صدرا phone 55258589-021 whatsapp

پروژه‌های در حال انجام

الف) ساخت خط تک استرند با قابلیت ریختگری بلوم ۱۵۰در ۳۰۰
ب) خط تک استرند با محصول دوازده متری ۱۵۰ در ۱۵۰ با ساختمان دو استرند
ج) خط تک استرند با محصول دوازده متری ۱۵۰ در ۱۵۰ با ساختمان دو استرند
د) خط تک استرند با محصول دوازده متری ۱۵۰ در ۱۵۰ با ساختمان دو استرند
ه) خط تک استرند با محصول دوازده متری ۱۵۰ در ۱۵۰ با ساختمان دو استرند