سی سی ام آذر نهامین اولین سی سی ام ساخت صدرا می باشد باتوجه به پیشرفتهایی که طی سالها به دست آمد ضرورت دیده شد کشنده آن با طرح جدید جایگزین شود.
برای کاهش هزینه مشتری از جک و گیربکس کشنده فعلی خط استفاده شد.