محصول افشانک

  • افشانک آب نری و مادگی
  • رزوه G 1/4
  • زاویه پاشش 45 درجه
  • مقدار پاشش 2lit/min
  • جنس برنج
  • فشار پشت افشانک 2.5bar

لطفا برای دیدن تصویر به شکل بزرگ روی آن کلیک نمایید.

افشانک