قالب برگردان برای مونتاژ و دمونتاژ راحت تر قالب استفاده می شود، که کاربرد خاص آن در هنگام تعویض کاپر تیوب به چشم می آید. (لطفا برای بزرگتر دیدن تصویر، روی آن کلیک نمایید)

قالب برگردان